"Książki są jak towarzystwo,

które sobie człowiek dobiera"

 

Monteskiusz